barskdata


systemvedligehold

Vedligehold er det, jeg har brugt allermest tid på. Software har en meget lang livscyklus. Eksempler

  • Vedligehold af legacy system for detailplanlægning (C, X-Windows)
  • Vedligehold af ERP-system - alle facetter fra operativsystem til programkode
  • 3.level support for helpdesk (linux/unix)
  • Tilretning af ERP-skærmbilleder og programmer efter ændringsanmodninger
  • Programmering af printerdrivere til ERP-system / Detailpanlægningssystem
  • Servicering af superbrugere - dokumentation, kurser